Calamiteitenservice

Wij garanderen u hoge handelingssnelheid met de juiste methoden en middelen

Calamiteitenservice

Wij garanderen u hoge handelingssnelheid met de juiste methoden en middelen

Bij water-, brand- of stormschade staat u er nooit alleen voor. U wordt snel en adequaat door ons geholpen.

De 24/7 calamiteitenservice, u bent direct geholpen

Bij calamiteiten zoals water-, brand- of stormschade, staat Maron Groep voor u klaar. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan staat er een professioneel team klaar om u te helpen. Mocht de situatie vragen om een directe oplossing, zoals bij veel schadegevallen het geval is, dan zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar. De calamiteitenservice is specialistisch werk, waarvoor wij dan ook alleen medewerkers met de juiste opleiding en certificaten inzetten. Zij komen direct bij u langs om eventuele gevolgschade verder te beperken en geleden schade te verhelpen.

Wij verhelpen de overlast die door schade is ontstaan

De werkzaamheden die tot onze calamiteitenservice behoren zijn zeer uiteenlopend. Wanneer de situatie hierom vraagt, komen onze medewerkers direct bij u langs om verdere mogelijke schade te voorkomen en de overlast die door de schade ontstaan is te verhelpen. Afhankelijk van de situatie maken zij daarnaast een analyse van de geleden schade en een stappenplan voor het herstel hiervan.

Bij brandschade zorgen wij direct voor het afdekken en veiligstellen van goederen, plaatsen wij afschotten voor ramen en deuren, pompen we zo nodig bluswater weg, plaatsen we reukverdrijvers en zorgen we voor de nodige ventilatie. Ook reinigen en behandelen we goederen als dit nodig blijkt. Bij waterschade drogen, behandelen en reinigen we goederen en zorgen we voor de nodige ventilatie.

Kulvir
“Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op”

Klanten waar wij het verschil al mochten maken

Actualiteit die het verschil laat zien